KO: ponuda - Minuta
Jezik / Language

Hrvatski

English


Minuta


 O PROJEKTU

"Minuta" je projekt izrade tematskih serijala jednominutnih edukativnih animiranih filmova u kojem sudjeluju djeca - svojim literarnim, likovnim i glazbenim radovima na zadanu temu pojedine epizode.

Projekt je započet tijekom 2007. godine, u suradnji s Autoklubom Rijeka, kroz serijal "Minuta u prometu", posvećen prometnoj edukaciji. Serijal je nagrađen poveljom za "Naj-akciju" 2008. godine koju pod pokroviteljstvom UNICEF-a dodjeljuje Središnji koordinacijski odbor akcije "Gradovi i općine prijatelji djece".


Ciljna skupina projekta su djeca (ukazuju roditeljima na problem/rješenje) i odrasli (postaju svjesni problema/rješenja i načina na koji ih djeca percipiraju).

Projekt je namijenjen društveno svjesnim i odgovornim klijentima zainteresiranim za edukaciju ciljne skupine temom za koju su specijalizirani.

Očekujemo producirati niz različitih serijala, među kojima su: "Minuta u školi", "Minuta u obitelji", "Minuta za zdravlje", "Minuta za dječja prava"... a potom i prateći web cijelog projekta kao interaktivnu poveznicu različitih serijala.PRODUKCIJA

Klijent, naručitelj pojedine epizode, definira literarni predložak koji se distribuira među (uglavnom školskom) djecom pozvanom na suradnju. Zadaje se rok za dostavu dječjih radova i, po prikupljanju, svi upotrebljivi elementi pojedinih radova ulaze u produkciju, vođenu od strane profesionalnog produkcijskog osoblja Kreativnog odjela. Originalni radovi ostaju klijentu, koji ih može izložiti u vlastitom prostoru (u formi, uvijek popularne, dječje izložbe).


Epizode nisu međusobno vezane kronološkim slijedom. Zajedničko im je to što se odvijaju u Gradogradu. Gradograd je, tehnički, 3D inačica grada koji djeca mogu sama konstruirati koristeći njima dostupne materijale, uvijek prisutne u dječjoj sobi (papir, olovke, bojice, šiljila, gumice...). U takav, računalno generirani 3D grad, umeću se dječji 2D likovi i stavljaju u međusobnu interakciju - u funkciji storyboarda rađenog prema naručiteljevom literarnom predlošku, modificiranom u skladu s dječjom vizijom. Pritom je preporučljivo da u naručiteljevom timu sudjeluju stručnjaci za tematsko područje (kako bi se prenijela željena informacija), kao i psiholozi koji evaluiraju učinak prenešene informacije na publiku te je, po potrebi, korigiraju kako bi zadovoljila svrhu edukativnog djelovanja.


Djeca su, pokazalo se, izrazito zainteresirana za suradnju na proizvodnji "vlastitog crtića". Time se potiče njihovo stvaralaštvo, a istovremeno se u njima budi svijest o problemu/rješenju kojem je posvećena pojedina epizoda. Ideja je da situacije kojima se epizode bave funkcioniraju univerzalno, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Tome pridonosi i činjenica da epizode ne sadrže artikulirani govor.

Po završetku produkcije, klijentu se ustupa gotov proizvod, spreman za distribuciju u željenom formatu (putem weba, DVD-a, televizije...).TROŠKOVI

Cijena produkcije pilot epizode pojedinog serijala iznosi 50.000 kn + PDV. Cijena svake sljedeće epizode istog serijala iznosi 30.000 kn + PDV. Ukoliko klijent inzistira na ekskluzivi pojedinog serijala (vezivanje serijala isključivo za njegov brand), cijena epizode uvećava se za 20.000 kn + PDV, a klijent ekskluzivu može ostvariti ugovaranjem minimalno 5 epizoda istog serijala.

Kada Kreativni odjel, u korist klijenta, osigurava psihologe i stručnjake za pojedina područja, cijena produkcije raste za njihov honorar, uvećan za 15% organizacijske naknade Kreativnom odjelu.

Klijent stječe prava distribucije za domicilno tržište, a prava za distribuciju u inozemstvu otkupljuju se u dogovoru s Kreativnim odjelom.


Info
Novosti
Reference
Goodies
Ponuda