KREATIVNI O D J E L
Jezik / Language

Hrvatski

English


Što možemo učiniti za vas?

19.312 kilometara. Toliko prijeđe krv u vašem tijelu svakoga dana, a u 30. obljetničkom broju Ubiqa teče u potocima. Melina Mikulić dizajnirala je naslovnicu, a mi smo iskrvarili 3D ilustraciju.


 
Imali smo zadovoljstvo odraditi i...
Info
Novosti
Reference
Goodies
Ponuda